Clip đã bị xóa!

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 2008 2009

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 2008 2009
thanhtuan_hv

Ngày đăng 30-09-2009

Hình ảnh hoạt động trường THPT Hùng Vương - Bình Thuận năm 2008 - 2009