Taekwondo đối kháng

Đăng ngày 23-04-2009
Bài biểudiển Taekwondo của huấn luyện viên Kiên và võ sinh Trang tại trường Lương Ngọc Quyến

Bình luận (1)