Clip đã bị xóa!

Taekwondo đối kháng
nganruby

Ngày đăng 23-04-2009

Bài biểudiển Taekwondo của huấn luyện viên Kiên và võ sinh Trang tại trường Lương Ngọc Quyến