Sorry, this video is not available in your country.

Tái hiện thành công vụ nổ Big Bang

Biển Chết

Tags: Big Bang, The Big Bang, vu no Big Bang

Đăng ngày 10-11-2010

Các nhà khoa học vừa tái hiện thành công vụ nổ Big Bang xảy ra 13,7 tỷ năm trước.

Bình luận (0)