Sorry, this video is not available in your country.

Tai nạn bất ngờ

inox01

Tags: Tai nạn bất ngờ

Đăng ngày 26-02-2007

Không cái ngu nào giống cái ngu nào :)

Bình luận (11)

Xem thêm bình luận