Clip đã bị xóa!

Tai nan giao thong
vitcon14015

Ngày đăng 17-11-2008

Ghe wa... Coi xong rui thay thuong nhung nguoi bi nan ghe... Cac ban dong y voi minh hok? Neu co thi cho vai loi binh luan cung minh nghen.