Sorry, this video is not available in your country.

Tai nạn hàng không

Tags: tai nạn, máy bay

Đăng ngày 28-02-2007

Máy bay nổ

Bình luận (5)