Tai nạn hàng không

Đăng ngày 28-02-2007
Máy bay nổ

Bình luận (5)