Clip đã bị xóa!

Tai nạn máy bay khi biểu diễn - Poland

Tai nạn máy bay khi biểu diễn - Poland
lightning

Ngày đăng 03-10-2007

2 máy bay kiss nhau trên trời rồi ngã nhào xuống đất