Clip đã bị xóa!

Tai nạn máy bay khi biểu diễn - Poland

Lý Gia Huệ

3,289

Tags: Lightning, tai nạn, máy bay

Đăng ngày 03-10-2007

2 máy bay kiss nhau trên trời rồi ngã nhào xuống đất

Bình luận (0)