Tai nạn máy bay khi biểu diễn - Poland

Đăng ngày 03-10-2007
2 máy bay kiss nhau trên trời rồi ngã nhào xuống đất

Bình luận (0)