Clip đã bị xóa!

Tài xế taxi hất cảnh sát lên ca-pô suốt 1km

Tài xế taxi hất cảnh sát lên ca-pô suốt 1km
vietnam.today

Ngày đăng 19-09-2012

Lại một vụ tài xế taxi không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát khi vi phạm luật GTĐB, cố tình tông thẳng, hất cảnh sát lên nắp capô vừa xảy ra tại Hà Nội.