Tài xế taxi hất cảnh sát lên ca-pô suốt 1km

Đăng ngày 19-09-2012
Lại một vụ tài xế taxi không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát khi vi phạm luật GTĐB, cố tình tông thẳng, hất cảnh sát lên nắp capô vừa xảy ra tại Hà Nội.

Bình luận (0)