Clip đã bị xóa!

Tấm Cám (Quảng cáo của Yahoo)

Tấm Cám (Quảng cáo của Yahoo)
ngominhduc16

Ngày đăng 03-05-2008

Quảng cáo trò chơi lựa đậu của Yahoo dành cho Yahoo Việt Nam.Nghệ sĩ: Ngô Thanh Vân & Thành Lộc...