Tam Quốc Diễn Nghĩa - Tập 6

Đăng ngày 05-09-2008
Bộ phim hoành tráng nhất của lịch sử Trung Hoa!

Bình luận (1)