Sorry, this video is not available in your country.

Tam Quốc Diễn Nghĩa tập 8

Toàn Thu Không Chi

Tags: Tam Quốc Diễn Nghĩa tập 8, Trung Quốc, Lưu Bị, Tào Tháo, Quan Trường

Đăng ngày 11-09-2008

Bộ phim hoành tráng nhất của lịch sử Trung Hoa.

Bình luận (2)