Tạm biệt mái trường - Ngọc Anh

Đăng ngày 20-03-2009
Tạm biệt mái trường được ca sĩ Ngọc Anh trình bày là sự chia tay lưu luyến của các thế hệ học sinh về mái trường của mình

Bình luận (1)