Tam quốc diễn nghĩa tập 1

Đăng ngày 24-10-2008
Bộ phim lịch sử hoàng tráng nhất của Trung Quốc.

Bình luận (1)