Sorry, this video is not available in your country.

Tam quốc diễn nghĩa tập 1

Toàn Thu Không Chi

Tags: Tam quốc diễn nghĩa tập 1, Tam quốc chí, tam quoc dien nghia, Khổng Minh, Lưu Bị

Đăng ngày 24-10-2008

Bộ phim lịch sử hoàng tráng nhất của Trung Quốc.

Bình luận (1)