Clip đã bị xóa!

Tâm tình gửi Anh Người lính Đảo - Quốc Đại - Hạnh Nguyên

simtimvn

1,677

Tags: Đảo - Quốc Đại - Hạnh Nguyên

Thể hiện: Quốc Đại

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Quê Hương

Đăng ngày 20-01-2011

Tâm tình gửi Anh Người lính Đảo - Quốc Đại - Hạnh Nguyên

Bình luận (2)