Clip đã bị xóa!

Tán Thủ và Muay Thai
ourvovinam

Ngày đăng 06-04-2008

Trận so găng giữa 2 đấu sỹ Tán Thủ và Muay Thai