Sorry, this video is not available in your country.

Tán Thủ và Muay Thai

ourvovinam

Tags: muay Thai, quyền Thái, võ Thái, kungfu, võ thuật, thể thao, tán thủ

Đăng ngày 06-04-2008

Trận so găng giữa 2 đấu sỹ Tán Thủ và Muay Thai

Bình luận (0)