Tân tổng thống Pháp gặp bộ trưởng tài chính Châu Âu

Đăng ngày 11-05-2012
Tân tổng thống Pháp gặp bộ trưởng tài chính Châu Âu

Bình luận (0)