Tân tổng thống Pháp gặp bộ trưởng tài chính Châu Âu

Tin trong nước

19

Tags: Tân tổng thống Pháp gặp bộ trưởng tài chính Châu Âu

Đăng ngày 11-05-2012

Tân tổng thống Pháp gặp bộ trưởng tài chính Châu Âu

Bình luận (0)