Clip đã bị xóa!

Tân tổng thống Pháp gặp bộ trưởng tài chính Châu Âu

Tân tổng thống Pháp gặp bộ trưởng tài chính Châu Âu
vietnam.today

Ngày đăng 11-05-2012

Tân tổng thống Pháp gặp bộ trưởng tài chính Châu Âu