Clip đã bị xóa!

Tận xem AK cưa nòng, Colt xoay bị 141 thu giữ

Tận xem AK cưa nòng, Colt xoay bị 141 thu giữ
vietnam.today

Ngày đăng 20-09-2012

Một lượng lớn AK cưa nòng, Colt xoay, K59... đã được các tổ công tác "141" thu giữ của dân "anh chị" hay "dạo đêm" trên địa bàn Hà Nội.