Sorry, this video is not available in your country.

Tận xem AK cưa nòng, Colt xoay bị 141 thu giữ

Tin trong nước

Tags: Ak, súng, colt xoay, 141 HN

Đăng ngày 20-09-2012

Một lượng lớn AK cưa nòng, Colt xoay, K59... đã được các tổ công tác "141" thu giữ của dân "anh chị" hay "dạo đêm" trên địa bàn Hà Nội.