Tận xem AK cưa nòng, Colt xoay bị 141 thu giữ

Đăng ngày 20-09-2012
Một lượng lớn AK cưa nòng, Colt xoay, K59... đã được các tổ công tác "141" thu giữ của dân "anh chị" hay "dạo đêm" trên địa bàn Hà Nội.

Bình luận (0)