Sorry, this video is not available in your country.

Tang Chế Những Điều Cần Biết Sau Khi Chết (Phần 2-2)

Ngộ Tâm

Tags: thích nhật từ, tang chế những điều cần biết sau khi chết

Đăng ngày 19-09-2008

Giảng Tại Chùa Giác Ngộ, ngày 03/06/2008

Bình luận (0)