Sorry, this video is not available in your country.

Tạo hình con vật độc đáo từ hoa quả

kiro

Tags: tạo hình con vật, hoa quả

Đăng ngày 13-05-2013

Những con vật giống như thật được làm bằng hoa quả.