Tạo hình con vật độc đáo từ hoa quả

Đăng ngày 13-05-2013
Những con vật giống như thật được làm bằng hoa quả.

Bình luận (0)