Clip đã bị xóa!

Tạo nút Home ảo cho iPhone

Tạo nút Home ảo cho iPhone
TechProducts

Ngày đăng 29-10-2012

Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tạo nút Home ảo ngay trên màn hình iPhone trong trường hợp chiếc điện thoại của bạn bị hỏng nút này.