Tạo và định dạng cột báo trong Microsoft Office Word 2007

Đăng ngày 02-01-2010
Định dạng cột báo sẽ giúp tiết kiệm không gian trên đoạn văn bản, tạo cho văn bản rõ ràng hơn trong một số trường hợp. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo văn bản dạng cột báo, canh chỉnh kích thước, độ rộng và khoảng cách

Bình luận (0)