Clip đã bị xóa!

Tạp chí Liên Minh Huyền Thoại (P1)

Tạp chí Liên Minh Huyền Thoại (P1)
Game360

Ngày đăng 31-01-2013

Tạp chí Liên Minh Huyền Thoại do Garena VN sản xuất tổng hợp các thông tin nổi bật của tựa game League of Legends thế giới và tại Việt Nam.