Tạp chí Liên Minh Huyền Thoại (P1)

Đăng ngày 31-01-2013
Tạp chí Liên Minh Huyền Thoại do Garena VN sản xuất tổng hợp các thông tin nổi bật của tựa game League of Legends thế giới và tại Việt Nam.

Bình luận (0)