Clip đã bị xóa!

Tàu anh qua núi - Anh Thơ
HellorDeath

Ngày đăng 29-01-2008

Tàu anh qua núi - Anh Thơ Nhạc truyền thống tuyển chọn: Mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/2008