Tàu ngầm Việt Nam

Đăng ngày 09-06-2011
Một số hình ảnh tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam mua từ Nga về để tăng cường sức mạnh hải quân để bảo vệ chủ quyền vùng biển tổ quốc.

Bình luận (1)