Sorry, this video is not available in your country.

Tàu ngầm Việt Nam

Hoàng Anh Sơn

Tags: Tàu ngầm Việt Nam, tàu ngầm, tau ngam

Đăng ngày 09-06-2011

Một số hình ảnh tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam mua từ Nga về để tăng cường sức mạnh hải quân để bảo vệ chủ quyền vùng biển tổ quốc.

Bình luận (1)