Clip đã bị xóa!

Tàu ngầm Việt Nam
hoangson

Ngày đăng 09-06-2011

Một số hình ảnh tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam mua từ Nga về để tăng cường sức mạnh hải quân để bảo vệ chủ quyền vùng biển tổ quốc.