Sorry, this video is not available in your country.

Tây Du Ký - Tập 22

MovieBox

Tags: Tây Du Ký - Tập 22, tây du ký - Tập 22, Tây Du Ky, tây du ký tập 22, tây du ký

Đăng ngày 28-09-2009

Tây Du Ký - Tập 22

Bình luận (1)

  • phantrongduc 6 năm trước

    ở đây chúng tôi chỉ nói sơ lựoc nếu ai đọc, có đựoc khái niệm về đời sống tâm linh con ngưòi quen theo cách sống của thế gian nên cứ phóng túng chạy theo cái hào nhoáng của sự giả tạo.tôi nói vậy chắc có ngưòi hỏi tôi đang sống ở đâu ?nhưng tôi có thể nói rằng vạn pháp đều do tâm tạo ra cả,cũng như một ngưòi hoạ sĩ vẽ những ra các tác phẩm của mình.cũng vậy chất liệu thật của ta là tâm không động, sáng suốt thanh tịnh. nhưng vì cuộc sống cuộc đã làm cho con ngưòi mất đi cái mà xưa nay ta hằng có sẳn. vì vậy nếu ai là ngưòi giác ngộ thì hãy trở về với chính mình về với sự yêu thưong về với tinh thần trí tuệ giải thoát

    Trả lời Đánh dấu Spam