Clip đã bị xóa!

Tây Lương nữ quốc - OST Tây Du Ký

Tây Lương nữ quốc - OST Tây Du Ký
anhyeu

Ngày đăng 28-05-2007

Đường Tăng ở Tây Lương nữ quốc là tên một bài hát trong tập phim cùng tên của bộ phim Tây Du Ký, đạo diễn Dương Khiết (楊潔, yáng jie), Trung Quốc. Đây là tập phim khi Đường Tăng trên đường đi Tây Trúc thỉnh kinh thì lạc vào một nữ quốc và được nữ vương của nước này mến mộ tài năng, đức độ của Đường Tăng nên muốn giữ lại. Bài hát có âm điệu và lời lẽ da diết, ngọt ngào như quyến luyến, níu kéo người nghe. Bài hát cũng là tâm trạng chung của Đường Tăng và nữ vương của Tây Lương quốc. Tập phim này là một trong những tập gây được ấn tượng với người xem, vì tập này thể hiện tính bản năng con người bằng xương bằng thịt của Đường Tăng nhất. Đường Tăng vốn là con người có lòng từ bi, nhân hậu và có quyết tâm tu hành vượt qua muôn vàn khó khăn, dụ dỗ. Ở tập phim này, có những giới hạn mà bản thân Đường Tăng không thể vượt qua nếu không được Tề Thiên Đại thánh đến cứu kịp thời.

Đọc thêm