Clip đã bị xóa!

Tay trong tay
vietnam.today

Ngày đăng 01-07-2008

Ca nhạc Việt Nam