Clip đã bị xóa!

Taylor Swift bị tốc váy "lộ hàng"

Taylor Swift bị tốc váy "lộ hàng"
sao_usuk

Ngày đăng 16-11-2013

Taylor Swift bị một phen "tím mặt" khi gặp sự cố tốc váy trên sân khấu.