Sorry, this video is not available in your country.

Dùng quần đùi bịt mặt đi cướp

Tags: Tên cướp dùng quần đùi bịt mặt

Đăng ngày 07-05-2012

Video ghi lại hình ảnh một tên cướp dùng quần để bịt mặt. Có lẽ anh ta quá "nghèo khó"!

Bình luận (6)