Clip đã bị xóa!

Tên lửa nước
fairydream

Ngày đăng 24-12-2007

Phim hướng dẫn cách làm tên lửa nước của Nhật. Hiện nay CLB Thiên văn nghiệp dư TPHCM - HAAC đang phát động phong trào làm và tổ chức các cuộc thi phóng tên lửa nước trong các trường phổ thông. www.vietastro.org/forum