Tên lửa nước

Đăng ngày 24-12-2007
Phim hướng dẫn cách làm tên lửa nước của Nhật.
Hiện nay CLB Thiên văn nghiệp dư TPHCM - HAAC đang phát động phong trào làm và tổ chức các cuộc thi phóng tên lửa nước trong các trường phổ thông.
www.vietastro.org/forum

Bình luận (3)