Clip đã bị xóa!

Tết bính tóc 5 sợi thật dễ dàng

Tết bính tóc 5 sợi thật dễ dàng
ununu

Ngày đăng 11-06-2012

Cách tết bính tóc như thế này sẽ rất tuyệt cho các bạn khi đến trường hoặc khi đi làm. Đừng nghĩ rằng nó sẽ quá khó, ngược lại nó rất dễ dàng và nhanh chóng. Đây sẽ là kiểu tóc mới lạ dành cho các bạn.