Clip đã bị xóa!

Thà ăn mày còn hơn ăn cướp - Hoài Linh

Thà ăn mày còn hơn ăn cướp - Hoài Linh
alexgl

Ngày đăng 14-05-2007

Thà ăn mày còn hơn ăn cướp - Hoài Linh