Thà ăn mày còn hơn ăn cướp - Hoài Linh

Đăng ngày 14-05-2007
Thà ăn mày còn hơn ăn cướp - Hoài Linh

Bình luận (21)