Thách cô gái cởi áo

Đăng ngày 19-07-2008
Bắt chước chàng trai nhưng đến việc cởi áo thì cô gái đành bó tay, không thể làm theo.

Bình luận (29)