Sorry, this video is not available in your country.

Thái Cực Đơn Đao Pháp

ourvovinam

Tags: VoViNam, Việt Võ Đạo, võ cổ truyền, võ Việt Nam, thể thao, sport, binh khí, võ thuật, kungfu

Đăng ngày 23-03-2008

Đây là bài đao của VoViNam-Việt Võ Đạo

Bình luận (2)