Thám Tủ lừng Danh Conan

Tags: Conan

Đăng ngày 10-06-2008
Bộ phim này hay quá bạn coi mà muốn khóc luôn nhất là
Ran cứ chờ đợi Shinichi KuDo mà Ran Khóc bạn coi thì
Khóc liền như mà tập cuối thì tớ biết là Ran và ông
Mori chết Shinichi thì cưới HaiBaRai buồn quá.

Bình luận (19)