Thăm bến Nhà Rồng - Thái Bảo

Đăng ngày 08-06-2009
Thăm bến Nhà Rồng được Thái Bảo biểu diễn rất tình cảm, trầm lắng và gây xúc động trong lòng người xem

Bình luận (5)