Clip đã bị xóa!

Thảm cảnh người nước ngoài ở Libi

Thảm cảnh người nước ngoài ở Libi
blackocean

Ngày đăng 01-03-2011

Những người nước ngoài ở Libi đang bất chấp hiểm nguy tìm mọi cách để đến được biên giới Ai Cập hoặc Tuy-ni-di nơi có các tổ chức nhân đạo nước ngoài sẽ giúp họ đồ ăn, thức uống và đảm bảo cho họ hồi hương an toàn.