Thảm cảnh người nước ngoài ở Libi

Đăng ngày 01-03-2011
Những người nước ngoài ở Libi đang bất chấp hiểm nguy tìm mọi cách để đến được biên giới Ai Cập hoặc Tuy-ni-di nơi có các tổ chức nhân đạo nước ngoài sẽ giúp họ đồ ăn, thức uống và đảm bảo cho họ hồi hương an toàn.

Bình luận (0)