Clip đã bị xóa!

Thám hiểm sa mạc trên lưng lạc đà tại Ấn Độ

Thám hiểm sa mạc trên lưng lạc đà tại Ấn Độ
cuocsongthuongngay

Ngày đăng 29-06-2011

Thám hiểm sa mạc trên lưng lạc đà tại Ấn Độ