Clip đã bị xóa!

Thăm khu di tích lịch sử Lam Kinh - Thanh Hóa

Thăm khu di tích lịch sử Lam Kinh - Thanh Hóa
vietnam.today

Ngày đăng 09-07-2008

Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn, du lịch Việt Nam