Sorry, this video is not available in your country.

Thăm khu di tích lịch sử Lam Kinh - Thanh Hóa

Tin trong nước

Tags: VTV4, Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn, du lịch Việt Nam, khu di tích lịch sử Lam Kinh, Thanh Hóa

Đăng ngày 09-07-2008

Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn, du lịch Việt Nam

Bình luận (0)