Thăm quần đảo Nam Du

Đăng ngày 11-11-2008
Trên vùng biển Tây Nam có nhiều hòn đảo quây quần bên nhau thành 1 vùng kì thú

Bình luận (1)