Clip đã bị xóa!

Thăm quần đảo Nam Du
vietnam.today

Ngày đăng 11-11-2008

Trên vùng biển Tây Nam có nhiều hòn đảo quây quần bên nhau thành 1 vùng kì thú