Sorry, this video is not available in your country.

Thăm quần đảo Nam Du

Tin trong nước

Tags: Thăm quần đảo Nam Du, du lịch Việt Nam, Việt Nam đất nước con người

Đăng ngày 11-11-2008

Trên vùng biển Tây Nam có nhiều hòn đảo quây quần bên nhau thành 1 vùng kì thú

Bình luận (1)