Sorry, this video is not available in your country.

Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn - Hoàng Thành Long Hổ Môn (290)

Gillian Nguyen

Tags: Vương Vũ Tiệp, Margaret Wang, Wang Yu Jie, Vuong Vu Tiep, Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn, Như Song, Huỳnh Thiếu Kỳ, Lưu Bá Ôn

Đăng ngày 26-04-2010

Như Song và Lưu Bá Ôn lần đầu gặp nhau.
Như Song muốn thử tài Lưu Bá Ôn để giúp cha minh oan, còn Lưu Bá Ôn chỉ cần nhìn phong thái và trí tuệ của Như Song thì đã đoán ra được thân thế của cô.
Đọc thêm

Bình luận (0)