Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn - Hoàng Thành Long Hổ Môn (290)

Đăng ngày 26-04-2010
Như Song và Lưu Bá Ôn lần đầu gặp nhau.
Như Song muốn thử tài Lưu Bá Ôn để giúp cha minh oan, còn Lưu Bá Ôn chỉ cần nhìn phong thái và trí tuệ của Như Song thì đã đoán ra được thân thế của cô.

Bình luận (0)