Clip đã bị xóa!

Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn - Long Trân Châu (6)

Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn - Long Trân Châu (6)
gilliannguyen

Ngày đăng 01-05-2010

Cuối cùng mọi người đã tìm thấy được Phụng Vũ, nhưng lại không cách nào giải trừ được tà khí trong người Phụng Vũ. Long Phi có cảm giác rằng Bạch Vân vẫn còn sống . Trong lúc Lưu Bá Ôn đang chữa trị cho Phụng Vũ, thì Đông Phương Ngọc tìm đến nơi để đòi người . Long Phi vô cùng ngạc nhiên vì Đông Phương Ngọc đã không chết. Xưa nay chưa từng có ai bị Thiên Điều Quy Giáp tru sát mà còn sống được .

Đọc thêm