Sorry, this video is not available in your country.

Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn - Long Trân Châu (7)

Gillian Nguyen

Tags: Vương Vũ Tiệp, Margaret Wang, Wang Yu Jie, Vuong Vu Tiep, Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn, Long Phi, Phụng Vũ, Huỳnh Thiếu Kỳ, Lưu Bá Ôn, Long Trân Châu, Quan Đức Huy

Đăng ngày 03-05-2010

Lưu Bá Ôn phát hiện ra thân thế của Bạch Vân, đồng thời chuyển mục tiêu điều ra vụ việc Bí Mật chữ Thiên sang hướng khác. Long Phi biết Lưu Bá Ôn đang điều tra về Thiên Điều Quy Giáp cho nên càng cẩn tâm đề phòng. Mặc khác, dù biết Phụng Vũ cần Tuyết Liên Tử để chữa trị nhưng Long Phi lại ko muốn nhận ân tình của Chu Nguyên Chương nên đã từ chối ý tốt của Lưu Bá Ôn. Ở Vọng Thiên Ải lại xảy ra 1 trận tranh chấp xem Long Trân Châu thuộc về ai .
Đọc thêm

Bình luận (1)