Clip đã bị xóa!

Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn - Nữ Nhi Quốc (337)

Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn - Nữ Nhi Quốc (337)
gilliannguyen

Ngày đăng 26-04-2010

Như Song bị trúng pháp thuật của Cống Cát Châu Linh nên tâm trí trở thành 1 đứa trẻ, Lưu Bá Ôn và mọi người tìm cách hóa giải. Đoạn này Như Song rất là dễ thương ! ^^ hi hi ~ ~