Sorry, this video is not available in your country.

Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn - Nữ Nhi Quốc (337)

Gillian Nguyen

Tags: Vương Vũ Tiệp, Margaret Wang, Wang Yu Jie, Vuong Vu Tiep, Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn, Như Song, Huỳnh Thiếu Kỳ, Lưu Bá Ôn

Đăng ngày 26-04-2010

Như Song bị trúng pháp thuật của Cống Cát Châu Linh nên tâm trí trở thành 1 đứa trẻ, Lưu Bá Ôn và mọi người tìm cách hóa giải. Đoạn này Như Song rất là dễ thương ! ^^ hi hi ~ ~
Đọc thêm

Bình luận (0)