Thằng mắm,con muối

Đăng ngày 31-03-2008
Tấu hài Hoài Linh

Bình luận (21)