Sorry, this video is not available in your country.

Thằng mắm,con muối

Tags: gala cười, tấu hài

Đăng ngày 31-03-2008

Tấu hài Hoài Linh

Bình luận (21)

Xem thêm bình luận