Sorry, this video is not available in your country.

Thanh Hóa: 4000 công nhân công ty giầy da Sun Jade đình công

Tin trong nước

0

Tags: Đình công, công nhân, 4000 công nhân công ty giầy da Sun Jade đình công

Đăng ngày 05-01-2009

4000 công nhân công ty giầy da Sun Jade đã đình công để phản đối sự hà khắc của chủ doanh nghiệp và yêu cầu phải có chế độ thông thoáng hơn với công nhân

Bình luận (0)