Clip đã bị xóa!

Thanh Hóa: 4000 công nhân công ty giầy da Sun Jade đình công

Thanh Hóa: 4000 công nhân công ty giầy da Sun Jade đình công
vietnam.today

Ngày đăng 05-01-2009

4000 công nhân công ty giầy da Sun Jade đã đình công để phản đối sự hà khắc của chủ doanh nghiệp và yêu cầu phải có chế độ thông thoáng hơn với công nhân