Sorry, this video is not available in your country.

Thành nhà Hồ được công nhận là di sản Unesco

Tin trong nước

Tags: Thành nhà Hồ được công nhận là di sản Unesco

Đăng ngày 16-06-2012

Thành nhà Hồ được công nhận là di sản Unesco

Bình luận (0)