Thanh niên cứng là đây, không có gì làm anh ấy sợ

Đăng ngày 23-09-2013
Anh ấy là thanh niên cứng, siêu mạnh mẽ, chẳng sợ gì, ngoại trừ...:))

Bình luận (0)