Clip đã bị xóa!

Thanh niên quẩy rất nghiêm túc

Thanh niên quẩy rất nghiêm túc
ringring_relax

Ngày đăng 15-08-2013

Để ủng hộ nữ ca sĩ yêu thích, chàng thanh niên thông đã lên sân khấu quẩy nhiệt tình, quẩy hết mình.