Sorry, this video is not available in your country.

Thanh niên quẩy rất nghiêm túc

ringring_relax

Tags: quẩy, thanh nien nghiem tuc, nhay cuong nhiet

Đăng ngày 15-08-2013

Để ủng hộ nữ ca sĩ yêu thích, chàng thanh niên thông đã lên sân khấu quẩy nhiệt tình, quẩy hết mình.

Bình luận (0)