Clip đã bị xóa!

Thanh niên với sự hiểu biết về biển đảo

Thanh niên với sự hiểu biết về biển đảo
vietnam.today

Ngày đăng 20-06-2011

Nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, nhiều học giả lưu ý, hiện TP. Hồ Chí Minh có trên 500.000 người Hoa sinh sống (chiếm 50% người Hoa cả nước), tập trung tại các khu vực các quận 5, 6, 10 và 11. Đồng bào người Hoa là một bộ phận không thể tách rời khỏi dân tộc Việt Nam, do đó, trong công tác tuyên truyền cần phải làm sao để bà con hiểu và ủng hộ chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, về mối quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được Nhà nước, lãnh đạo hai nước khẳng định.

Đọc thêm